Plans Autoprotecció PAU Activitats Docents

Síguenosen Google+    
    Blog de e360

Les activitats Docents amb obligació d'autoprotecció civil son:


GRUP A: Activitats i centres d'interés per a la Protecció Civil de Catalunya (PAU Autonòmic) 

  • Establiments docents especialment destinats a persones discapacitades físiques o psíquiques o a altres persones que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans.
  • Qualsevol establiment docent amb alçada d'evacuació igual o superior a 15 m o ocupació igual osuperior a 2.000 persones.


GRUP C: Activitats i centres de referència per a la Protecció Civil Municipal (PAU Local)

  • Qualsevol establiment docent amb alçada d'evacuació inferior a 15 m i ocupació inferior a 2.000 persones.
  • Llars d'infants i ludoteques.

El llistat complet d'activitats i centres d'interés per la Protecció Civil de Catalunya, i que per tant, estan obligades a disposar d'un Pla d'Autoprotecció PAU el podeu consultar en aquest enllaç o en un altre format aquí.

Si vol saber si la seva activitat o instal·lació està afectada, es pot informar sense compromís a

e360 Servsi Globals d'Enginyeria, S.L.P.

Telèfon 93.464.46.70
e-mail: info@e360.es
Carrer Jaume Borràs 18, 08911 Badalona