Plans Autoprotecció PAU Activitats i Infraestructres Energètiques

Síguenosen Google+    
    Blog de e360

Les activitats i Infraestructures Energètiques amb obligació d'autoprotecció civil son:


GRUP A: Activitats i centres d'interés per a la Protecció Civil de Catalunya (PAU Autonòmic) 

  • Instal·lacions nuclears i radioactives: Les regulades pel Reial decret 35/2008, de 18 de gener, pel qual es modifica el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, aprovat pel Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre.Instal·lacions nuclears i radioactives: Les regulades pel Reial decret 35/2008, de 18 de gener, pel qual es modifica el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, aprovat pel Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre.
  • Infraestructures hidràuliques (preses i embassaments): Les classificades a l’Ordre de 12 de març de 1996, per la qual s’aprova el Reglament tècnic sobre seguretat de preses i embassaments, així com a la Resolució de 31 de gener de 1995, per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Ministres pel qual s’aprova la Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant del risc d’inundacions.
  • Centres o instal·lacions destinats a la producció d’energia elèctrica de potència nominal (P) => 50 MW.
  • Instal·lacions de generació i transformació d’energia elèctrica en alta tensió.

El llistat complet d'activitats i centres d'interés per la Protecció Civil de Catalunya, i que per tant, estan obligades a disposar d'un Pla d'Autoprotecció PAU el podeu consultar en aquest enllaç o en un altre format aquí.

Si vol saber si la seva activitat o instal·lació està afectada, es pot informar sense compromís a

e360 Servsi Globals d'Enginyeria, S.L.P.

Telèfon 93.464.46.70
e-mail: info@e360.es
Carrer Jaume Borràs 18, 08911 Badalona