Plans Autoprotecció PAU Activitats amb Foc

Síguenosen Google+    
    Blog de e360

Les activitats amb Foc amb obligació d'autoprotecció civil son:


GRUP A: Activitats i centres d'interés per a la Protecció Civil de Catalunya (PAU Autonòmic) 

  • Castells de foc amb més de 50 kg de matèria explosiva, d'acord amb l'Ordre de 2 de Març de 1989, que modifica l'Ordre de 20 d'Octubre de 1998, que regula la manipulació i ús d'artificis en la realització d'espectacles públics de focs artificals.


GRUP C: Activitats i centres de referència per a la Protecció Civil Municipal (PAU Local)

  • Correfocs o actuacions de focs no classificat coma a "Autonòmic" (annex A del decret 82/201).

El llistat complet d'activitats i centres d'interés per la Protecció Civil de Catalunya, i que per tant, estan obligades a disposar d'un Pla d'Autoprotecció PAU el podeu consultar en aquest enllaç o en un altre format aquí.

Si vol saber si la seva activitat o instal·lació està afectada, es pot informar sense compromís a

e360 Servsi Globals d'Enginyeria, S.L.P.

Telèfon 93.464.46.70
e-mail: info@e360.es
Carrer Jaume Borràs 18, 08911 Badalona