Plans Autoprotecció PAU Activitats Residencials Públiques

Síguenosen Google+    
    Blog de e360

Les activitats Residencials Públiques amb obligació d'autoprotecció civil son:


GRUP A: Activitats i centres d'interés per a la Protecció Civil de Catalunya (PAU Autonòmic) 

  • Establiments d'ús residencial públic en els quals es desenvolupen activitats de residencia o centre de dia destinats a persones ancianaes, amb discapacitat física o psíquica, o aquells en els quals habitualment hi hagi ocupants que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans, amb ocupació superior a 100 persones.
  • Qualsevol establiment d'ús residencial públic (hotels, apartaments, etc, ...) amb alçada d'evacuació igual o superior a 28 m i/o ocupació igual o superior a 2.000 persones.


GRUP C: Activitats i centres de referència per a la Protecció Civil Municipal (PAU Local)

  • Establiments d'ús residencial públic en els quals es desenvolupen activitats de residencia o centre de dia destinats a persones ancianaes, amb discapacitat física o psíquica, o aquells en els quals habitualment hi hagi ocupants que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans, amb ocupació inferior o igual a 100 persones.
  • Qualsevol establiment d'ús residencial públic (hotels, apartaments, etc, ...) amb alçada d'evacuació inferior a 28 m i ocupació entre 500 i 2.000 persones.

El llistat complet d'activitats i centres d'interés per la Protecció Civil de Catalunya, i que per tant, estan obligades a disposar d'un Pla d'Autoprotecció PAU el podeu consultar en aquest enllaç o en un altre format aquí.

Si vol saber si la seva activitat o instal·lació està afectada, es pot informar sense compromís a

e360 Servsi Globals d'Enginyeria, S.L.P.

Telèfon 93.464.46.70
e-mail: info@e360.es
Carrer Jaume Borràs 18, 08911 Badalona