Serveis

Síguenosen Google+    
    Blog de e360  

e360 Serveis Globals d'Enginyeria, S.L.P. elabora, tramita per la seva homologació i implanta els Plans d'Autoprotecció PAU. Com a Enginyers Industrials i tècnics competents ia acreditats per la Generaltiat de Catalunya:

  • Ajudem al nostre client a informar a l'administració de la Generalitat de la seva disposició a elaborar el Pla d'Autoprotecció en els terminis que li exigeix la normativa i tenint en compte el Decret 127/2013 de 5 de Març de fixació d'un nou termini per presentar determinats plans d'autoprotecció d'àmbit local i d'adequació dels plans d'autoprotecció dels espais públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic al Decret 82/2010, de 29 de juny. L'assessorem per obtenir el certificat electrònic necessari per informar a la Generalitat a través de la Plataforma Hermes .

  • Elaborem el Pla d'Autoprotecció PAU d'acord al Decret 82/2010 i l'oficialitzem amb la signatura electrònica d'una persona tècnica competent acreditada a través de la Plataforma Hermes. El Pla d'Autoprotecció inclou una sèrie de documents que informen sobre: les dades identificatives de la instal·lació; inventari, anàlisi i avaluació del risc; inventari i descripció del mitnas i mesures d'autoprotecció; manual d'actuació; implantació, manteniment i actualització del PAU; Directori de comunicacions; Formularis per a la gestió d'emergències; Plànols; Fitxes d'Actuació.

  • Presentem i defensem el Pla d'Autoprotecció PAU enfront l'administració competent, per obtenir la seva Homologació tant la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) i la Comisió de Protecció Civil de Catalunya com la Comisió de Protecció Civil Municipal (CPCM).

  • Donem un servei d'implantació, de manteniment, d'actualització i de revisió permanent del Pla d'Autoprotecció PAU per que aquest incorpori, amb els informes que realitzem, tots els canvis que es puguin produir a la seva activitat o instal·lació.

  • Formem de forma teòrica i pràctica al personal de l'activitat o la instal·lació i informem als seus usuaris.

  • Preparem i organitzem els simulacres, realitzem els informes posteriors i els presentem a l'administració en els casos que es requereix.

  • Confeccionem els plànols "vostè està aquí".

  • Elaborem informes sobre les no conformitats,  de la normativa específica i proposem solucions adequades.

  • Proporcionem un assessorament continu en matèria d'autoprotecció i oferim la figura del Director de Seguretat per aquelles activitats i instal·lacions que no en tenen i el requereixen.

  • Realitzem Plans d'Emergències Municipals (PEM) en col·laboració amb les diferents administracions públiques.

Demani informació dels nostres serveis sense compromís.

e360 Servsi Globals d'Enginyeria, S.L.P.

Telèfon 93.464.46.70
e-mail: info@e360.es
Carrer Jaume Borràs 18, 08911 Badalona